Dark Light

Het aantal zwervende daklozen in Parijs lijkt het afgelopen jaar drastisch toegenomen. De overheid stelt in de winter wel onderdak beschikbaar, maar de er is veel te weinig capaciteit om iedereen op te vangen. Tussen februari en oktober dit jaar stierven al 112 daklozen op straat. De organisatie Medecins du Monde is daarom vandaag begonnen met het uitdelen van tenten aan de Parijse daklozen. Het doel van de actie is vooral om de het daklozenprobleem zichtbaar te maken aan de Parijzenaars. De actie is illegaal, omdat het verboden is te kamperen op de openbare weg. Samen met de tent krijgen de daklozen een telefoonnummer voor juridische bijstand in het geval ze met de politie te maken krijgen. Niet elke dakloze is blij met de tent. Er zijn ook veel daklozen die gewoon een baan hebben, en niet met een tent onder de arm op hun werk willen verschijnen. Anderen hebben geen zin om hun gewoontes te veranderen.

Ondertussen wordt in Nice sinds drie weken iedere woensdagavond soep uitgedeeld door een extreem-rechtse groepering die banden zou hebben met het Bloc Identitaire. De soep bevat echter spekjes, dus varkensvlees en de facto ongeschikt voor joodse en islamitische daklozen. De gemeente kan niet ingrijpen, omdat er niets illegaals gebeurt. De soep wordt aangeboden aan iedereen en de daklozen zijn niet verplicht om de soep te eten. Er bestaan evenmin regels met betrekking tot de ingrediënten van voedselverdeling.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Related Posts