Dark Light
De Dag van de Arbeid is voor de vakbonden een traditionele actiedag, vandaag nog meer dan andere jaren.

maniffoto: siobh.ie

Daar gaan we weer… Voor de derde keer dit jaar houden de vakbonden meer dan 280 grote demonstraties door het hele land. Nu zijn er ieder jaar op 1 mei traditiegetrouw optochten, maar vandaag willen de vakbonden er een historische dag van maken. De acht vakbonden (CFDT, CFTC, FO, CFE-CGC, FSU, Solidaires, UNSA en CGT) treden eensgezind op. Ze willen gezamenlijk een vuist tegen de crisis, voor een hogere koopkracht, voor een hoger minimumloon (nu al het hoogste ter wereld), tegen de ontslagen en tegen de sluiting van bepaalde bedrijven die winst maken. Over de manier waarop die doelstelling bereikt moeten worden, hebben de vakbonden, zeer eensgezind, geen enkel concreet antwoord.

Gezien het mooie weer en gezien het feit dat de Fransen door de vrije dag 1 mei een extra lang weekend hebben, is het de vraag of de opkomst hoog zal zijn. Daarnaast hebben de vakbonden de laatste weken aan geloofwaardigheid verloren door een aantal gewelddadige acties, zoals vernielingen en gijzelingen van directies. Toch hopen de vakbonden vandaag de scores te overtreffen van de stakingsdagen op 29 januari en 19 maart (toen volgens de organisatoren drie miljoen mensen de straat opgingen). Voor de maand juni worden in ieder geval nieuwe acties aangekondigd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Related Posts