Dark Light

De gemeente Parijs bereidt een nieuw mobiliteitsplan voor voor de tien miljoen ‘verplaatsingen’ die dagelijks binnen Parijs plaatsvinden. In de komende vijftien jaar zal de voorkeur gegeven worden aan ‘schoon’ verkeer, zoals openbaar vervoer, en vooral de fiets. De afgelopen vier jaar is het fietsverkeer binnen Parijs met maar liefst 41% toegenomen. En hoewel het aantal fietspaden ook toeneemt, is de situatie nog lang niet vergelijkbaar met grote Nederlandse steden. Om de situatie te verbeteren wordt iedere Parijzenaar uitgenodigd zijn mening te geven tijdens speciale vergaderingen of op een speciale website.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Related Posts