Dark Light

“Sarkozy moet weg,” zo luidt vanmorgen de kop in het niet mis te verstane hoofdredactioneel artikel van de Financial Times. Het Britse dagblad betreurt het dat Sarkozy leidt in de opiniepeilingen, terwijl de campagne oneerlijk is. De dubbele rol van Sarkozy als enerzijds presidentskandidaat en anderzijds minister van Binnenlandse Zaken. In die laatste hoedanigheid houdt hij toezicht op de geheime dienst en op de media. Formeel is hij tevens de organisator van de verkiezingen. En dat is voor de FT onacceptabel. Sarkozy moet onmiddellijk zijn functies neerleggen, al was het alleen maar om de schijn van belangenverstrengeling te vermijden. Sarkozy zelf peinst er nog niet over om te stoppen, ook al hebben de Socialisten daar al verschillende malen op aangedrongen. Hij zal opstappen als de tijd rijp is. Binnen UMP-lringen wordt aangenomen dat dat halverwege maart het geval zal zijn. Vorig jaar liet Sarkozy weten voor het einde van 2006 op te stappen, maar geheel in de geest van Chirac “gelden beloftes alleen voor hen die erin geloven”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Related Posts