Dark Light

Sinds 1981 groeide de Franse bevolking met tien miljoen ziele tot 65 miljoen, een stuk meer dan de buurlanden. De bevolking van Duitsland nam toe met 3 miljoen, Italië met 4 miljoen en GB met 6 miljoen. Het verschil wordt verklaard door het hogere geboortecijfer en de toename van de levensverwachting.

Related Posts

1%

In de eerste drie maanden van 2011 groeide de Franse economie met 1% tov een kwartaal eerder. Dat…

110 miljoen

De Franse nieuwsbladen hebben dankzij het effect ‘Nicolas Sarkozy’ in 2007 maar liefst 110 miljoen extra tijdschriften verkocht…

-1,2%

Het Franse Bruto Nationaal Product is het 1e kwartaal van 2009 met 1,2% gedaald t.o.v. hetzelfde kwartaal vorig…

Is er leven op Pluto?

Wie geïnteresseerd is in de toekomst van wat nu nog België heet, kan vanavond naar het debat “Modernité,…