Dark Light
Er is nog steeds geen akkoord over de Europese begroting voor 2011. Als het Parlement en de lidstaten het maandag niet eens worden, wordt het budget behoorlijk beperkt.

De gesprekken tussen het Europees Parlement en de lidstaten over het budget van 2011 liepen donderdagavond spaak. De twee staan nog steeds lijnrecht tegenover elkaar in de begrotingsonderhandelingen. Het Parlement wil 6%, maar meldde deze week, onder andere aan BNR Europa, dat een compromis op 4,5% zou moeten uitkomen. De lidstaten willen echter niet meer geven dan 2,9%, zoals in augustus al besloten was, en sommige landen willen eigenlijk helemaal niets ‘geven’ (zoals Nederland, Groot-Brittannië, Zweden e.a.). Het Parlement wil nu wel akkoord gaan met die 2,9% maar eist in ruil daarvoor de start van de onderhandelingen van de EU-begroting op lange termijn. stelt dat het aantal taken de laatste tien jaar enorm is toegenomen zonder dat het budget navenant is toegenomen. De lidstaten vinden het onverantwoord om de Europese uitgaven te laten stijgen in een tijd waarin iedereen de broekriem moet aantrekken.

Uiterlijk maandag 15 november moet er een akkoord op tafel liggen. Zo niet, dan is het Parlement genoodzaakt op maandbasis te opereren met de begroting van 2010 als uitgangspunt. Dat komt neer op een feitelijke reductie van de uitgaven en kan volgens het Parlement gevolgen hebben voor verschillende programma’s, zoals de oprichting van een gemeenschappelijke Diplomatieke Dienst die 1 december aanstaande zou moeten beginnen en de deelname aan ITER, het kernfusieproject dat de EU in de toekomst schone energie moet gaan geven. Mark Rutte en David Cameron en acht andere regeringsleiders zullen daar niet rouwig om zijn.

Zowel het Parlement als de Commissie betreuren het feit dat er nog geen akkoord is. De Commissie vreest zelfs dat als er geen akkoord is, dat kostbare gevolgen zal hebben. Het is de eerste keer dat het Parlement een grote rol heeft in de budgetonderhandelingen, mogelijk gemaakt door het Verdrag van Lissabon.

Het EU Budget voor 2010 bedraagt 126,5 miljard euro. Ter vergelijking: dat is nog niet de helft van de Nederlandse Rijksbegroting voor 2011, die bijna €255 miljard bedraagt. En om het bedrag in perspectief te plaatsen: Deze winter keert Wall Street $144 miljard aan bonussen uit.

Creative Commons License Foto: bernat..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Related Posts

Salute to Julius

A gentle spring breeze is coming in from the dunes just behind me. On the beach below, a little boy is…
David Cameron

Cameron attacks Juncker

Cameron’s fight to knock out Jean-Claude Juncker, a former Luxemburg PM and the European People’s Party’s candidate for the job of the presidency of the European Commission, is getting nastier.