Dark Light
Nu de eerste dode is gevallen, roepen steeds meer politici op tot een verbod op gigantische borrels. Maar overheidsinstanties vinden de aanpak van Facebook-borrels maar een lastige zaak.
Het Champ de Mars in Parijs: één grote open bar op 23 mei?

Na de dood van een 21-jarige jongen tijdens een zogenoemde Facebook-borrel in Nantes, zijn gemeenten en regio’s op zoek naar manieren om herhaling te voorkomen. De rage van de apéro géant (‘enorme borrel’) georganiseerd via Facebook begon vorig jaar april in Marseille. Van daar sloeg het over naar steden in Bretagne en in andere regio’s. Misschien dat de ervaring met de aanpak van spontane rave parties aan het einde van de jaren 1990 en begin deze eeuw, waar soms 40 tot 50.000 mensen op afkwamen, ook op de Facebook-borrels kan worden toegepast. In 2005 besloot de regering kleinere raves (tot 250 personen) toe te staan zonder vergunning, terwijl de politie geacht werd coulant om te gaan met raves tot 500 personen, als de eigenaar van het terrein toestemming had gegeven voor het feest. De grotere parties moeten sindsdien voldoen aan steeds strengere eisen op het gebied van veiligheid, organisatie, geluid etcetera. In het geval van de Facebook-borrels licht de situatie een stuk ingewikkelder. Er is namelijk geen officiële organisatie, het gaat slechts om een online intentieverklaring van individuen om op een bepaald moment op een bepaalde plek te zijn. De politie probeert wel de identiteit van de ‘organisatoren’ te achterhalen en als dat lukt om hen te wijzen op hun verantwoordelijkheden. Zo’n manifestatie organiseren zonder vergunning kan namelijk zes maanden gevangenisstraf en tot 76.000€ boete opleveren. De Parijse politie probeert mensen er van te weerhouden naar de borrel te komen met een speciale pagina. De Franse overheid is wellicht bang dat de bevolking lol heeft zonder dat dat officieel is georganiseerd.

Aan de andere kant van het land, in Montpellier, was op hetzelfde moment als in Nantes een Facebookborrel aan de gang. Deze apéro mocht aanvankelijk niet doorgaan, maar na het verbod steeg het aantal mensen dat zich op Facebook aanmeldde voor de borrel alleen maar. Daarop besloot de gemeente het feest dan maar zo goed mogelijk te begeleiden. In het hart van de stad in Zuid-Frankrijk waren 10.000 à 12.000 mensen bijeengekomen (zie video hieronder). Afgezien van een paar arrestaties en 29 mensen die door de hulpdiensten behandeld moesten worden, is die bijeenkomst zonder problemen verlopen.

Tot nu toe blijft het fenomeen beperkt tot de grotere provinciesteden. Het is echter de bedoeling dat er op 23 mei een Apéro géant plaatsvindt onder de Eiffeltoren. Het gemeentebestuur van de hoofdstad zit er mee in de maag. Verbieden kan leiden tot escalatie en rellen. Bovendien heeft Parijs al het imago van een stad waar ‘s nachts helemaal niets gebeurt. Het gemeentebesuur heeft juist een half jaar geleden een campagne gelanceerd om het nachtleven van de hoofdstad te promoten, en wil juist dat Parijs net als New York bekend wordt als de city that never sleeps. Waarschijnlijk kiest men voor een pragmatische aanpak waarbij het evenement zo goed mogelijk zal worden begeleid.

Volgende week organiseert de Minister van Binnenlandse Zaken een rondetafel-overleg om te komen tot een gezamenlijke aanpak van de Facebook-borrels.

[geo_mashup_map]
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Related Posts