Dark Light

In Nantes heeft Jean-Marie Le Pen gepleit voor de terugkeer van de nationale grenzen, opdat goederen uit landen die zich niet aan milieuregels houden onderschept kunnen worden. Op een ‘patriottisch banket’ verklaarde hij vanmiddag dat hij de enige patriottische en Bretonse kandidaat is. Een gevaarlijke opmerking in de Republiek die iedere vorm van regionalisering met hand en tand bestrijdt. Behalve het herstellen van de grenzen om ecologische redenen, wil Le Pen ook buitenlandse auto’s die door Frankrijk rijden belasten met een ‘doorgangsrecht’.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Related Posts