Dark Light

Al maanden kampt Frankrijk met grote droogte, en al maanden valt regelmatig te lezen dat de situatie nu toch echt onhoudbaar wordt. In het westen van Frankrijk, niet toevallig het grootste landbouwgebied van Europa, is de situatie inderdaad dramatisch te noemen. Daar heeft het in sommige streken al sinds september 2004 niet meer geregend. Alleen in het noord-oosten en in de Alpen is de situatie normaal.Sommige dorpen hebben inmiddels geen drinkwater meer, en het eiland Belle Île in Bretagne is genoodzaakt speciale schepen met drinkwater te laten komen. In 68 van de 96 departementen gelden nu restricties, waaronder een totaal verbod op het wassen van auto’s, bijvullen van zwembaden en het besproeien van tuinen. Er wordt echter nauwelijks gecontroleerd op de naleving van de beperkingen.

Als grote boosdoeners worden beschouwd de energiecentrales, die veel koelwater gebruiken, en de landbouw die met intensieve teelt van maïs veel water gebruikt. In de zomer zijn de boeren verantwoordelijk voor 80% van het watergebruik.

De verhouding van de Fransen met het milieu is gecompliceerd. De meesten zijn er wel van overtuigd dat er meer moet gebeuren om energie te besparen, en staan positief tegenover milieubeschermende maatregelen, maar de Franse Groenen, Les Verts, krijgen geen voet aan de grond. Het Ministerie van Ecologie is relatief onbelangrijk, en zijn minister, Nelly Olin, wordt algemeen beschouwd als een volslagen onbenul op milieugebied. Ook de komende week zal er in het grootste deel van het land geen druppel regen vallen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Related Posts