Dark Light
Wie wordt Miss Politica en krijgt mijn allerlaatste stem bij Nederlandse verkiezingen?

Dit jaar breng ik voor het laatst mijn stem uit bij de Nederlandse verkiezingen. Het stembiljet is al binnen.

Net als in 2006 (toen ging mijn stem naar de uiteindelijk niet gekozen Xaviera Ringeling van GroenLinks) zal ik ook dit keer mijn keuze uitsluitend laten bepalen door het uiterlijk van de kandidaat. Na lang beraad heb ik een shortlist vastgesteld. En u kunt bepalen wie van de onderstaande drie politica de mooiste is (en dus mijn stem krijgt).

Wie van de drie? 1. Mariko Peters 2. Mei Li Vos 3. Lotte Feijen

Enige veelgestelde vragen

Waarom stemt u voor het laatst in Nederland? Na elf jaar in Parijs, heb ik nu de Franse nationaliteit aangevraagd om een hele praktische reden: ik betaal in Frankrijk belasting en wil in 2012 kunnen bepalen wie de nieuwe president wordt. Tot mijn verdriet is er geen censuskiesrecht meer. Ik moet dus van paspoort wisselen. Het begrip nationaliteit zegt mij overigens helemaal niets. Het 19e eeuwse concept van natie-staten is volledig achterhaald en ik hoop de dag nog mee te maken dat in ieder geval Europa (maar bij voorkeur de wereld) één grote federatie is zonder grenzen. Omdat ik bij een nieuwe nationaliteit afstand moet doen van het Nederlanderschap, is dit dus de laatste keer dat ik in Nederland mag stemmen. Nederland heeft als provinciaal moeras namelijk een groot probleem met kosmopolieten: Mensen met dubbele of driedubbele nationaliteit worden als verdacht beschouwd. De enige uitzondering wordt gemaakt als een Nederlander met een buitenlandse partner trouwt. In dat geval blijft de Nederlandse nationaliteit behouden. Met andere woorden: iemand die gehuwd is vormt geen bedreiging voor het Koninkrijk aan de Rijn, maar een vrijgezel des te meer. U begrijpt, voor deze terreur bourgeois zwicht ik niet.

Uit Het Blauwe Boekje:
Uiterlijk is in. Innerlijk is uit.
Uiterlijk is het enige dat telt. Dat is ook de hele pointe van etiquette: het gaat er niet om wat er van binnen gebeurt, het gaat er om wat u laat zien. Of u nu een glanzend zieltje heeft of een zwartgeblakerd binnenwerk, een verzorgd uiterlijk is altijd het verschil dat het verschil maakt. Er zijn twee mogelijkheden. Eén: u heeft een prachtig karakter. Laat dit de wereld dan ook zien. Twee: u wilt maar niet deugen. Het verstandigste is dan om dit koste wat kost te verbergen. Mooie mensen hebben meer succes. Maar bent u niet bijzonder knap, dan kunt u nog een heel eind komen met uw kleding en manieren. Een verzorgd uiterlijk is dus niet alleen de beste keuze, het is de enige keuze.

Is uw keuze niet oppervlakkig? Nee, ik ga uit van het principe dat een goed uiterlijk een afspiegeling is van een goed innerlijk. Ik ben overigens niet de enige. Dat kiezers op het uiterlijk van kandidaten afgaan schrijven Christopher Olivola en Alexander Todorov in een artikel dat toevallig vandaag ook geciteerd wordt in de Wetenschapsbijlage van NRC Handelsblad. Het uiterlijk is een zeer goede indicatie voor iemands karakter, kwaliteiten en overlevingskansen. De vraag waarom dat zo is, hoop ik te beantwoorden in mijn boek over schoonheid waar ik al een tijdje aan werk.

Is uw keuze niet seksistisch? Nee, ik heb voor vrouwen gekozen, omdat er nog geen 50/50 verdeling is in de Tweede Kamer, noch in het kabinet of andere overheidsorganen. Zodra dat wel het geval is, zal ik ook mannen (en transseksuelen) in mijn stemoverweging meenemen. Wellicht dat l’ami Onno Aerden (VVD), aka numéro 47, dan wel in de shortlist zal voortkomen. Hij heeft immers een goede kop, ziet er prachtig uit in een mantelpakje, maar helaas, hij is geen vrouw. Daarnaast is de VVD mij toch net iets te provinciaal.

Is uw keuze niet racistisch? Nee, ook al zitten er bij mijn keuze twee dames die in Nederland ‘allochtoon’ genoemd zouden kunnen worden. Ik heb nu eenmaal een voorkeur voor wat meer charme en raffinement dan men bij de typisch ‘Nederlandse’ dames aantreft. Geeft u zelf echter de voorkeur aan Hollandsch welvaren, gespeend van enige elegantie en vrouwelijkheid, dan heeft u meer keuze dan ik. Stem in dat geval bijvoorbeeld op deze, deze of deze kandidaat. Kan ook, just not my cup of tea.

Is het uiterlijk echt uw enige overweging bij deze verkiezingen? Ja. Al is er natuurlijk een aantal partijen dat nooit mijn stem zou krijgen, ook al bestond hun lijst louter uit topmodellen.

Er wordt gefluisterd dat u politieke ambities heeft. Bent u zelf eigenlijk wel mooi genoeg? Op het moment dat ik besluit de politiek in te gaan, zet ik alle mogelijke technische en medische middelen in om dankzij mijn uiterlijk de overwinning te bereiken.

Update

De winnares is uiteindelijk Lot Feijen geworden. Zij krijgt mijn stem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Related Posts

Social Unrest

Another week of social unrest in France: A series of strikes have been launched to protest the government’s…