Dark Light

Het slagingspercentage voor le bac, het Franse middelbare schoolexamen, is nog nooit zo hoog geweest als dit jaar: 81,9% van de scholieren slaagde, tegen iets meer dan 80% vorig jaar. In de regio’s Grenoble en Rennes ligt het slagingspercentage zelfs hoger dan 90%. De hoge cijfers zijn opmerkelijk, want veel scholen waren wekenlang gesloten omdat er gestaakt werd tegen het CPE, het nieuwe contract dat het jongeren makkelijker moest maken om een baan te vinden.

De cijfers zijn sinds 1968 niet zo hoog geweest. 1968? Precies. In dat jaar gingen ook weken aan onderwijs verloren toen in mei studenten in opstand kwamen om hervormingen op de universiteiten af te dwingen. Het hele land kwam tot stilstand, en veel scholen besloten het diploma min of meer weg te geven. Het Ministerie van Onderwijs weigert de vergelijking tussen 2006 en 1968 te maken. De scholen zouden niet ruimhartiger gecorrigeerd hebben, en het feit dat er beter gepresteerd is zou te maken hebben met het feit dat veel scholieren tijdens de stakingen thuis extra gestudeerd hebben. Gezien het uitzonderlijke karakter van het verloop van zowel de schooljaren 1968 als 2006, ligt het echter voor de hand om tot de conclusie te komen dat minder lestijd leidt tot een hoger slagingspercentage. En dat scholieren wellicht voortaan beter helemaal van school weg kunnen blijven.

Inmiddels beschikt 62% van een ‘generatie’, dat wil zeggen een jaargang eindexaminandi, over een bac-diploma, terwijl dat begin jaren zeventig nog maar 20% was, zo blijkt uit cijfers (PDF) van het Ministerie van Onderwijs. Deze ‘democratisering’ van het voortgezet onderwijs heeft een discussie op gang gebracht. Men vraagt zich af wat het bac nog waard is als iedereen dat diploma kan halen.
In Frankrijk legt iedereen hetzelfde examen af. Er zijn weliswaar verschillende richtingen als Literair (L), Economie en Sociaal (ES) of Bèta (S), maar er is geen onderscheid in niveau zoals in Nederland. Een bac geeft toegang tot de Universiteiten (la fac), maar niet per se tot de Grandes écoles. Wil men tot die laatste categorie toegelaten worden, dan moet men nog twee jaar een école préparatoire volgen, of kortweg prépa. Een admission tot een Grande Ecole is voor veel families al reden genoeg om een groot feest te vieren. Het uiteindelijke afstuderen aan zo’n school is minder belangrijk dan de toelating.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.