Dark Light

De Raad van Europa haalt fel uit naar het Franse rechtssysteem in een uiterst kritisch rapport van mensenrechtencommissaris Alvaro Gil-Robles: overbevolking in de gevangenissen, overbelasting bij Justitie, behandeling van buitenlanders en politiegeweld zijn in Frankrijk dagelijkse kost.

Volgens de Raad van Europa zit er een enorm gat tussen de werkelijkheid en de mooie woorden waarmee Frankrijk zich altijd als ‘Land van de Mensenrechten’ afficheert. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens behandelt jaarlijks een onevenredig groot aantal Franse zaken. Ook de nieuwe, vorige week aangekondigde Immigratiewet gaat volgens Gil-Robles veel te ver. Veel gevangen wordt rechtshulp ontzegd en kunnen niet beschikken over een advocaat. Zij slapen vaak op de grond, zonder matras. De Franse regering heeft nog niet gereageerd op het rapport.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Related Posts