Dark Light

“Nederland heeft twee haatzaaiende satellietzenders uit het buitenland laten blokkeren,” zo meldde afgelopen donderdag trots minister van Justitie Donner. Het gaat om de ‘haatdragende’ zenders Al-Manar TV uit Libanon en Sahar TV1 uit Iran.

Maar Nederland heeft helemaal niets gedaan. De zenders werden verspreid via de satelliet HotBird4 van Eutelsat, een onderneming naar Frans recht. Het is daarom de Franse media-autoriteit CSA die toezicht houdt, en de enige instantie die een zendverbod kan opleggen. De Nederlandse justitie heeft geen enkele zeggenschap over de zenders, en evenmin over de verspreiding via Eutelsat.Volgens minister Donner heeft het Commissariaat voor de media ‘nauw contact met de Franse toezichthouder CSA. Als dat het geval zou zijn dan was bekend dat de betreffende zenders al in februari 2005 door de CSA geblokkeerd zijn, vanwege het veelvuldig uitzenden van anti-semitische programma’s.

De zenders in kwestie zijn overigens nog gewoon via internet te ontvangen. Waarmee wordt aangetoond dat de huidige juridische middelen niet toereikend zijn om ‘haatdragende’ media te verbieden. Op dit moment ontbreekt eenduidige Europese regelgeving op het gebied van grensoverschrijdende zenders. Een directief is echter in voorbereiding.

UPDATE 31/01/2006: Wim Kok, persvoorlichter van het Ministerie van Justitie lichtte mij vandaag de gang van zaken toe. De feiten van afgelopen donderdag zijn door de media enigszins vertekend weergegeven, en het Ministerie van Justitie heeft vrijdag de diverse media al laten weten hoe de vork werkelijk in de steel steekt. In het kamerdebat is nooit gesteld dat de Nederlandse overheid het verbod heeft opgelegd; het is alleen de Franse CSA die in deze bevoegd is. Er is echter wel contact geweest tussen het Commissariaat voor de Media en de CSA in deze zaak. Sahar werd echter ook uitgezonden via een van de satellieten van NewSkies Satellites (NSS), een onderneming naar Nederlands recht waarover het CvdM wel zeggenschap heeft. Na een aanschrijving heeft NSS de doorgifte van Sahar direkt gestaakt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Related Posts