Dark Light
Het goederenvervoer tussen de Benelux en Frankrijk moet de komende jaren een groene stimulans krijgen.

Denkend aan Frankrijk zie ik kleine scheepjes traag door het oneindige lange Canal du Midi gaan.

Maar dat idyllische beeld zal in de toekomst gecorrigeerd moeten worden. De HSL Zuid naar Parijs moet over zes jaar namelijk een broertje krijgenin de vorm van een hogesnelheidskanaal tussen de Franse hoofdstad en de Benelux. Het Kanaal Seine-Noord Europa, zoals de naam officieel luidt zal in Noord-Frankrijk aansluiten op het reeds bestaande kanaal Duinkerken-Schelde. Het goederenvervoer over water tussen de havens in de Scheldedelta en Parijs krijgt met dit kanaal een enorme stimulans.

Concurrentie

De reistijd tussen de Westerschelde en Parijs zal gehalveerd worden en in de toekomst nog slechts 30 uur bedragen. De havens van Zeeland hebben echter nog geen concrete plannen om de concurrentiepositie te verbeteren ten opzichte van Antwerpen en Zeebrugge. Die laatste haven is inmiddels bezig met een onderzoek of Zeebrugge een aansluiting kan krijgen op het kanaal. Als reactie daarop hebben de Zeeuwse Kamer van Koophandel en de Zeeuwse zeehavens onlangs wel een rapport opgesteld over de kansen die dit nieuwe kanaal gaat bieden.

Het kanaal verbindt Noord-Frankrijk met de Schelde
Het kanaal verbindt Noord-Frankrijk met de Schelde

Financiering

Het 106 kilometer lange en 54 meter brede kanaal wordt geschikt voor vrachtschepen tot 4.400 ton, de Klasse Vb-schepen. Het Kanaal zal 4,2 miljard euro gaan kosten, een bedrag dat publieke en private partijen beide voor 50% zullen financieren. De Europese Unie heeft dit project tot een van de 30 sleutelprojecten gemaakt en zal 10% van de kosten bijdragen. Twee ondernemingen hebben reeds ingeschreven op de aanbesteding, namelijk Bouygues Travaux Publics en Vinci Concessions.

De route tussen de Schelde en de Seine zal ook moeten leiden tot een afname van het vrachtverkeer over de weg, een van de andere doelstellingen van de Franse regering. Het Kanaal was al langer gepland, maar is nu onderdeel geworden van de duizend projecten om de Franse economie te ‘herlanceren’. Als de procedures voorspoedig verlopen kan de aanleg in 2011 van start en zal het kanaal in 2015 in gebruik genomen worden. Vijf jaar later moet al 15 miljoen ton vracht per jaar vervoerd worden over het enorme kanaal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.