Dark Light

De binnenvaart wordt ernstig gehinderd door een staking van de Franse sluiswachters die nu al wekenlang duurt. Ruim veertig Franse, Belgische en Nederlandse binnenvaartschepen kunnen geen kant op. De VNF, de overheidsinstelling belast met toezicht en onderhoud van Frankrijks vaarwegen, zorgt ervoor dat de schippers eten en drinken krijgen.

Bij Conflans Sainte Honorine worden inmiddels schepen tegengehouden. Overal verspreid is het een chaos en liggen erg veel schepen vast. Deze particuliere bedrijven en schippers hebben aangekondigd VNF aansprakelijk te zullen stellen voor de geleden financiële schade.
Kinderen kunnen van het weekeinde moeilijk opgehaald of weggebracht worden.

De stakers zijn tegen de ruimere vaartijden  die de VNF wenst in te voeren. Zondagochtend zijn op verschillende plaatsen in alle vroegte sluismeesters door de Gendarmerie van hun bed gelicht en gedwongen hun sluis te bedienen. Vanmorgen bleken de stakingen op deze manier niet te breken en werden de acties hier en daar ook grimmiger van karakter. De staking zal in ieder geval nog tot en met woensdag duren.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.