Dark Licht

In De race naar het noorden berichten Nederlandse journalisten vanuit hun zeven Europese standplaatsen over de vluchtelingenstroom.

De Race naar het NoordenEuropa kraakt in zijn voegen. Na jaren van eco- nomische recessie leken de lidstaten weer uit de crisis omhoog te krabbelen, maar toen kwamen de vluchtelingen. Met honderdduizenden tegelijk; in gammele bootjes, op rubber vlotten, omgebouwde vissersscheepjes, per spoor en in vrachtwagens ontvluchtten wanhopige mensen de smeulende puinhopen in het Midden-Oosten, en Afghanistan en verarmd Europa.

Na een barre tocht – waarvoor velen alles wat zij bezaten hebben moeten opgeven – vormen Italië, Griekenland en de Balkanlanden de eerste horde die moet worden genomen, waarna de survival- tocht richting de rijke Europese landen begint.

Aanvankelijk klonk daar nog optimisme, maar al snel na Angela Merkels ‘Wir schaffen das’ sloeg de stemming om. Na bloemen en knuffels begon de bouw van hekken en kwamen burgers in opstand. Terrorisme, maar vooral de massale aanranding van vrouwen op Nieuwjaarsnacht 2016 in Duitsland markeerden een ommekeer in het denken over de opvang van de nieuwkomers in de Unie. Hoe moet het nu verder?

Vanuit een breed Europees perspectief biedt De race naar het noorden de lezer een indringende blik op de grootste menselijke catastrofe van onze tijd.
Met bijdragen van Stéphane Alonso (Brussel, NRC Handelsblad), Wierd Duk (Duitsland, freelance), Marcel ten Hooven (Nederland, De Groene Amsterdammer), Daphne Channa Horn (fotografe, Demotix/Corbis), Marcel van der Steen (Balkan, NOS Nieuws), Sarah Venema (Griekenland, de Volkskrant), Stefan de Vries (Frankrijk, RTL Nieuws) en Rop Zoutberg (Italië, NOS Nieuws).

Verschenen: april 2016
13,5 x 21,5 cm, 256 pagina’s met illustraties € 18,95
NUR 740
ISBN 978 94 600 3078 9 e-book 978 94 600 3144